Fråga!Kan ni sköta tidtagningen på fårt löplopp?

 

Svar!Visst kan vi det. Vi har, förutom bassängtidtagning, även en anläggning som kan mäta på löpare, open water simmare, cyklister mm. 

Utrustningen är inte lämplig för vanliga banlöplopp som t.ex. 100m. Däremot på alla typer av långlopp. Vi kan i dagsläget hantera upp till 1000 deltagare.

Läs mer om detta här!