FrågaHur hanteras simmare utan anmälningstid?

SvarSimmare som inte har någon anmälningstid, seedas alltid in sist och vilken bana de hamnar på avgörs av slumpen. Om man sedan gör en omseedning finns alltså en stor risk att simmarna hamnar på andra banor än efter förra seedningen (även om förutsättningarna i övrigt är lika).