Torshällamilen 23 augusti 2014 Torshällamilen

Detta löplopp genomförs i Torshälla, tävlingen arrangeras av Torshälla-Nyby IS. Västerås Tidtagning är i detta fall inhyrda av arrangören för att sköta tidtagningen, anmälningshantering och banförläggning är arrangörens uppgift.

Läs mer på arrangörens hemsida eller tävlingens hemsida.

Sammanslagen total resultatlista sorterad på namn.

Vi har tagit bort de tidigare resultatlistorna då informationen till oss har varit felaktig. Vi kan därför inte stå bakom de resultatlistor som tidigare publicerats.

De listor som publicerats tidigare var korrekta med den information vi fått ifrån arrangören, gällande t.ex. vilka sträckor löparna sprungit. Nu har det tyvärr visat sig i efterhand att dessa uppifter i allt för stor utsträckning inte är korrekta. Vi kommer därför inte att publicera nya listor förrän arrangören har korrekt information så listorna är i nivå med de kvalitetskrav vi i Västerås Tidtagning ställer på oss själva.

Förklaring till resultatlistorna

Har du synpunkter på att någon annan har sprungit fel och därför skall flyttas från listan vill vi att ni tar den diskussionen med arrangören i stället. Vi som inhyrda tidtagare kan inte ta beslut som ligger på arrangören, vi ha bara kontroll på det som händer vid målet. Vi har dessutom ingen kontroll över hur anmälningslistorna ser ut, är en löpare anmäld till t.ex. 10 km och kommer in på en tid som ser rimlig ut så kan inte vi, som tidtagare, veta vilken väg vederbörande har sprungit.

Ni når arrangören på denna sida: www.torshallamilen.se