Inställt på grund av Corona!

Coronainfo: Vi har som alla andra drabbats hårt av Coronavirusets utbrott. Samtliga arrangemang där vi är engagerade är sedan mars inställda. Som det är nu har vi inga arrangemang förrän efter sommaren. Nu börjar det kännas trist att inte vara ute på tävlingarna. Vi laddar under tiden med att vidareutveckla oss och anläggningarna så gott det går helt utan inkomster.