Open Water – Vad är det?

Vad är Öppet Vatten-simning (eller Open Water simning)?

Open Water

Öppet Vatten-simning, internationellt känt som ”open water swimming”, är en simsport som liknar tävlingssimning. Skillnaden är att Öppet Vatten-simning utövas utomhus i hav, insjöar, floder och havsvikar, istället för simbassänger. Internationella mästerskap hålls på 5, 10 och 25 km. Det är också en delgren i triathlon med distanser upp till 3.860 meter i en IronMan.

Tävlingarna äger rum i öppet vatten och är nästan alltid med frisim (valfritt simsätt, där eliten använder crawl). Förhållandena blir annorlunda mot bassäng. Till exempel finns ingen linje på botten att följa (och vanligtvis syns inte botten), normalt sett simmar man därmed inte den absolut kortaste vägen utan det kan bli lite krokigt. Det kan också vara vågor och strömt, särskilt om simningen är i havet. En annan skillnad är att alla ofta startar samtidigt, vilket gör att det kan bli trångt i starten.

Den mest kända öppet vatten tävlingen i Sverige är Vansbrosimningen.

Våtdräkt

I Öppet Vatten-simning kan våtdräkt tillåtas beroende på loppets regler, sträcka och vattentemperatur. Det är oftast av säkerhetsskäl som våtdräkt används, då det är riskabelt att tappa för mycket värme. En våtdräkt ger också en betydande fördel eftersom simmaren flyter bra med den.

I simförbundets anvisningar finns temperaturgränser för när våtdräkt får och inte får användas.

Med våtdräkt

DistansTemp. min.Längsta vistelse i vatten
1000 m13˚C35 min
2000 m14˚C1 t 10 min
3000 m15˚C1 t 40 min
4000 m16˚C2 t 15 min

Utan våtdräkt

DistansTemp. min.Längsta vistelse i vatten
1000 m16˚C35 min
2000 m17˚C1 t 10 min
3000 m18˚C1 t 40 min
4000 m19˚C2 t 15 min

Under 16˚C är våtdräkt obligatorisk, mellan 16˚C och 18˚C rekommenderas våtdräkt, mellan 18˚C och 23˚C är våtdräkt tillåten. Över 23˚C är våtdräkt inte tillåten av hälsoskäl.

Läs mer i Simförbundets anvisningar för öppet vatten siming (2017-05-18).
Läs mer i Simförbundets regler för öppet vatten (2017-08-04).

Tidtagning på löplopp?

Kan ni sköta tidtagningen på vårt löplopp?

Visst kan vi det. Vi har, förutom bassängtidtagning, även en anläggning som kan mäta på löpare, open water simmare, cyklister mm.

Utrustningen är inte lämplig för vanliga banlöplopp som t.ex. 100 m. Däremot på alla typer av långlopp som t.ex. stadslopp. Vi kan i dagsläget hantera upp till 1000 deltagare.

Läs mer om detta här!

Direktresultat på Chiptävling

Erbjuder ni direktresultat på chiptävling?

Exempel på LiveResults

LiveResultat (eller direktresultat) på chiptävlingar betyder att resultaten löpande publiceras på en websida så att man snabbt och tydligt får resultaten. Chiptävlingar kan vara både löptävling, simning i öppet vatten (Open Water) eller cykellopp.

Från och med 2018 års tävlingar har vi alltid LiveResult på våra chiptävlingar.

För att det skall fungera behöver det finnas tillgång till en uppkoppling där sekretariatet är placerat. Är mobiltäckningen god (4G) så är det tillräckligt för att det skall fungera.

Läs även om LiveTiming vid bassängtävling.

Intresserad av detta? Kontakta oss för mer information!

LiveTiming på simtävling

Fler och fler undrar över LiveTiming, vad är det och hur fungerar det?

Med hjälp av LiveTiming kan alla som inte finns på plats vid bassängen följa tävlingen hemma vid datorn. Förutom tidtagningen för aktuellt heat, visas även Start- och Resultatlistor. Allt visas med ett par sekunders fördröjning.

Läs även om LiveTiming på andra tävlingar.

Det enda som krävs för att vi ska kunna erbjuda LiveTiming är att det finns en internetförbindelse av något slag. Det fungerar bäst med en bredbandsanslutning, men det går även att använda en mobil-uppkoppling.
Oavsett anslutningstyp måste linjen vara tillgänglig under hela tävlingen.

Om en mobil-uppkoppling skall användas gäller det att mottagningen är fullgod så vi inte får en massa avbrott under tävlingen. Vi har använt mobilen vid flera tävlingar och det fungerar i praktiken helt utan problem.

Förutom ovanstående begränsningar gällande anslutningarna så sköter vi allt som krävs. Vi tycker att om möjligheten finns så ska LiveTiming alltid användas som en service till de som inte har möjlighet att närvara.

Numera finns en funktion som är beroende av LiveTiming. Tränarna kan logga in på en webbsida och göra sina strykningar. Denna information kan därefter synkroniseras med tävlingsdatabasen. Detta gör att tiden från sista strykning, tills att heatlistor är färdiga kan kortas rejält.

För LiveTimingen tillkommer för närvarande en mindre kostnad som debiteras klubben av IC Control.
Läs mer om LiveTiming på IC controls hemsida: www.livetiming.se eller www.simgrodan.com.

Livetiming bokas här!