GDPR

Västerås Tidtagning värnar om den personliga integriteten.

GDPR-logoRiksidrottsförbundet har tagit fram en uppförandekod avseende behandling av personuppgifter. Vill du läsa mer om Riksidrottsförbundets information om GDPR kan du göra det här.

Västerås Tidtagning följer naturligtvis denna för att säkerställa att vi i alla lägen följer den lagstiftning och de rekommendationer som finns vad gäller behandling av personuppgifter.

Som en del i vår verksamhet är det naturligt att vi behandlar personuppgifter vid tävlingar. Det gör vi t.ex. i form av resultathantering på tävlingsplatsen och i form av publicering av resultatlistor på hemsidan.

GDPR och personuppgiftsbiträdesavtal

Vi skriver alltid ett Personuppgiftsbiträdesavtal med arrangören av de tävlingar vi är engagerade i.

Om du har funderingar kring hanteringen av just dina personuppgifter ska du inte tveka att kontakta oss med dina frågor.