GDPR

Västerås Tidtagning värnar om den personliga integriteten.

Riksidrottsförbundet arbetar på att ta fram en uppförandekod avseende behandling av personuppgifter. Vill du läsa mer om Riksidrottsförbundets information om GDPR kan du göra det här.

Västerås Tidtagning kommer självklart följa denna för att säkerställa att vi i alla lägen följer den lagstiftning och de rekommendationer som finns vad gäller behandling av personuppgifter.

Som en del i vår verksamhet är det naturligt att vi behandlar personuppgifter vid tävlingar. Det gör vi t.ex. i form av resultathantering på tävlingsplatsen och i form av publicering av resultatlistor på hemsidan.

Om du har funderingar kring hanteringen av just dina personuppgifter ska du inte tveka att kontakta oss med dina frågor.