LiveTiming på simtävling

Fler och fler undrar över LiveTiming, vad är det och hur fungerar det?

Med hjälp av LiveTiming kan alla som inte finns på plats vid bassängen följa tävlingen hemma vid datorn. Förutom tidtagningen för aktuellt heat, visas även Start- och Resultatlistor. Allt visas med ett par sekunders fördröjning.

Läs även om LiveTiming på andra tävlingar.

Det enda som krävs för att vi ska kunna erbjuda LiveTiming är att det finns en internetförbindelse av något slag. Det fungerar bäst med en bredbandsanslutning, men det går även att använda en mobil-uppkoppling.
Oavsett anslutningstyp måste linjen vara tillgänglig under hela tävlingen.

Om en mobil-uppkoppling skall användas gäller det att mottagningen är fullgod så vi inte får en massa avbrott under tävlingen. Vi har använt mobilen vid flera tävlingar och det fungerar i praktiken helt utan problem.

Förutom ovanstående begränsningar gällande anslutningarna så sköter vi allt som krävs. Vi tycker att om möjligheten finns så ska LiveTiming alltid användas som en service till de som inte har möjlighet att närvara.

Numera finns en funktion som är beroende av LiveTiming. Tränarna kan logga in på en webbsida och göra sina strykningar. Denna information kan därefter synkroniseras med tävlingsdatabasen. Detta gör att tiden från sista strykning, tills att heatlistor är färdiga kan kortas rejält.

För LiveTimingen tillkommer för närvarande en mindre kostnad som debiteras klubben av IC Control.
Läs mer om LiveTiming på IC controls hemsida: www.livetiming.se eller www.simgrodan.com.

Livetiming bokas här!