Hallsta Triathlon, 31 maj 2015, Hallstahammar

Läs mer på arrangörens hemsida.

Vädrets makter var inte på triathleternas sida i år. Den hårda blåsten och det kalla vattnet gjorde att alla simmoment byttes till löpning.

Tyvärr råkade arrangören ut för ett stort missöde under tävlingen. Den hårda blåste gjorde att målportalen blåste omkull och landade på tidtagningsutrustningen i målet. Det medförde att både huvudsystemet och backupsystemet krossades under träportalen. För att kunna leverera en sluttid för triathleterna var vi tvugna att snabbt flytta utrustningen som mätte växlingstiderna till målet i stället. Det medförde tyvärr att vi inte kan leverera några mellantider.

Resultat