Inställt på grund av Corona!

Uppdatering September 2020:

Nu börjar det märkas att det finns hopp för framtiden. Fler och fler bokningar kommer in både för resterande året men framförallt inför nästa år.

Coronainfo: Vi har som alla andra drabbats hårt av Coronavirusets utbrott. Samtliga arrangemang där vi är engagerade är sedan mars inställda. Som det är nu har vi inga arrangemang förrän efter sommaren. Nu börjar det kännas trist att inte vara ute på tävlingarna. Vi laddar under tiden med att vidareutveckla oss och anläggningarna så gott det går helt utan inkomster.