När kommer Grodan version 2.0?

Vi får ofta frågor om vi vet när det kommer en ny ”modern” version av Grodan.Grodan 1

IC Media & Sport som ligger bakom resultatprogrammet Grodan har under en längre tid arbetat på nästa stora version 2.0.

Vi har fått förmånen att vara med som betatestare vilket innebär att vi under ett års tid nu har testkört nya versionen och kunnat lämna värdefull återkoppling till programmerarna.

Den nya Grodan innebär ganska stora förändringar i hur en tävling hanteras. Bland annat blir det möjligt att ha flera operatörer samtidigt. Det kan t.ex. vara en operatör som sitter i tävlingsbyrån och hanterar efteranmälningar och strykningar direkt i databasen. Det kommer underlätta väldigt mycket vid större tävlingar.

Troligen kommer en skarp version att släppas under senare delen av 2018.

LiveTiming på simtävling

Fler och fler undrar över LiveTiming, vad är det och hur fungerar det?

Med hjälp av LiveTiming kan alla som inte finns på plats vid bassängen följa tävlingen hemma vid datorn. Förutom tidtagningen för aktuellt heat, visas även Start- och Resultatlistor. Allt visas med ett par sekunders fördröjning.

Läs även om LiveTiming på andra tävlingar.

Det enda som krävs för att vi ska kunna erbjuda LiveTiming är att det finns en internetförbindelse av något slag. Det fungerar bäst med en bredbandsanslutning, men det går även att använda en mobil-uppkoppling.
Oavsett anslutningstyp måste linjen vara tillgänglig under hela tävlingen.

Om en mobil-uppkoppling skall användas gäller det att mottagningen är fullgod så vi inte får en massa avbrott under tävlingen. Vi har använt mobilen vid flera tävlingar och det fungerar i praktiken helt utan problem.

Förutom ovanstående begränsningar gällande anslutningarna så sköter vi allt som krävs. Vi tycker att om möjligheten finns så ska LiveTiming alltid användas som en service till de som inte har möjlighet att närvara.

Numera finns en funktion som är beroende av LiveTiming. Tränarna kan logga in på en webbsida och göra sina strykningar. Denna information kan därefter synkroniseras med tävlingsdatabasen. Detta gör att tiden från sista strykning, tills att heatlistor är färdiga kan kortas rejält.

För LiveTimingen tillkommer för närvarande en mindre kostnad som debiteras klubben av IC Control.
Läs mer om LiveTiming på IC controls hemsida: www.livetiming.se eller www.simgrodan.com.

Livetiming bokas här!

Seedning utan anmälningstid

Hur hanteras simmare utan anmälningstid?

Simmare som inte har någon anmälningstid, seedas alltid in sist. Slumpen avgör vilken bana de hamnar på. Om man sedan gör en omseedning finns alltså en stor risk att simmarna hamnar på andra banor än efter förra seedningen (även om förutsättningarna i övrigt är lika).

Måldomarbedömning

Hur fungerar det med måldomarbedömning?

Förutsättning:
En mindre tävling med målplattor endast på startsidan, 25m race med målgång i den änden som inte har plattor, endast  handklockor används. Måldomaren anser att simmaren på bana 3 kom före simmaren på bana 4. Handklockorna gav simmaren på bana 4 en bättre tid.

Om måldomaren anser att simmarna inte kom i samma ordning som manuella tider skall måldomarens bedömning gälla. Enligt reglerna skall då både simmaren på bana 3 och på bana 4 få samma tid. Däremot ska simmaren på bana 3 dömas som segrare. Grodan ger per automatik båda en första placering.

Lösning:
Du  löser detta på följande sätt. När grenen är färdigsimmad och alla heat har gått i mål kan detta justeras. I tidtagningsfönstret klickar du på knappen ”Inbördesplacering”, i fönstret som öppnas kan du sedan placera simmarna i den ordning som skall gälla. Kom ihåg att om du sedan går in i tidkorrigering och sparar så räknas allt om enligt automatiken och båda simmarna får samma placering igen.