Möjligheter med vårt chip system

Anlitar du Västerås Tidtagning för att ta hand om ert lopp så får du många fördelar till ett bra pris.

Vi erbjuder detta:

  • Vi ger dig Tidtagning med chip, passiva eller aktiva beroende å typ av lopp.
  • Strax efter att deltagaren har passerat mållinjen publiceras deras resultat på Internet.
  • Vi ger dig möjligheten att erbjuda diplomutskrift till deltagarna. Det gör du antingen på plats vid loppet eller att deltagarna själva gör det hemma.
  • En egen resultatsida för loppet.
  • Nummerlappar med chip.
  • Du kan få din egen design på nummer lappen, skicka underlaget till oss så fixar vi tryckoriginal och ser till att nummerlapparna produceras snabbt och effektivt. Är det riktigt bråttom kan vi ordna nummerlappar på bara ett par dagar.
  • Video på löparna vid målgången. Några dagar efter loppet finns en video publicerad som visar varje deltagares målgång, länkad från hans egen resultatsida.

Vi har en egen sida där alla chiplopp samlas, kolla gärna där om du inte hittar dina resultat någon annan stans.