Open Water – Vad är det?

Vad är Öppet Vatten-simning (eller Open Water simning)?

Open Water

Öppet Vatten-simning, internationellt känt som ”open water swimming”, är en simsport som liknar tävlingssimning. Skillnaden är att Öppet Vatten-simning utövas utomhus i hav, insjöar, floder och havsvikar, istället för simbassänger. Internationella mästerskap hålls på 5, 10 och 25 km. Det är också en delgren i triathlon med distanser upp till 3.860 meter i en IronMan.

Tävlingarna äger rum i öppet vatten och är nästan alltid med frisim (valfritt simsätt, där eliten använder crawl). Förhållandena blir annorlunda mot bassäng. Till exempel finns ingen linje på botten att följa (och vanligtvis syns inte botten), normalt sett simmar man därmed inte den absolut kortaste vägen utan det kan bli lite krokigt. Det kan också vara vågor och strömt, särskilt om simningen är i havet. En annan skillnad är att alla ofta startar samtidigt, vilket gör att det kan bli trångt i starten.

Den mest kända öppet vatten tävlingen i Sverige är Vansbrosimningen.

Våtdräkt

I Öppet Vatten-simning kan våtdräkt tillåtas beroende på loppets regler, sträcka och vattentemperatur. Det är oftast av säkerhetsskäl som våtdräkt används, då det är riskabelt att tappa för mycket värme. En våtdräkt ger också en betydande fördel eftersom simmaren flyter bra med den.

I simförbundets anvisningar finns temperaturgränser för när våtdräkt får och inte får användas.

Med våtdräkt

DistansTemp. min.Längsta vistelse i vatten
1000 m13˚C35 min
2000 m14˚C1 t 10 min
3000 m15˚C1 t 40 min
4000 m16˚C2 t 15 min

Utan våtdräkt

DistansTemp. min.Längsta vistelse i vatten
1000 m16˚C35 min
2000 m17˚C1 t 10 min
3000 m18˚C1 t 40 min
4000 m19˚C2 t 15 min

Under 16˚C är våtdräkt obligatorisk, mellan 16˚C och 18˚C rekommenderas våtdräkt, mellan 18˚C och 23˚C är våtdräkt tillåten. Över 23˚C är våtdräkt inte tillåten av hälsoskäl.

Läs mer i Simförbundets anvisningar för öppet vatten siming (2017-05-18).
Läs mer i Simförbundets regler för öppet vatten (2017-08-04).

Tidtagning på löplopp?

Kan ni sköta tidtagningen på vårt löplopp?

Visst kan vi det. Vi har, förutom bassängtidtagning, även en anläggning som kan mäta på löpare, open water simmare, cyklister mm.

Utrustningen är inte lämplig för vanliga banlöplopp som t.ex. 100 m. Däremot på alla typer av långlopp som t.ex. stadslopp. Vi kan i dagsläget hantera upp till 1000 deltagare.

Läs mer om detta här!

Direktresultat på Chiptävling

Erbjuder ni direktresultat på chiptävling?

Exempel på LiveResults

LiveResultat (eller direktresultat) på chiptävlingar betyder att resultaten löpande publiceras på en websida så att man snabbt och tydligt får resultaten. Chiptävlingar kan vara både löptävling, simning i öppet vatten (Open Water) eller cykellopp.

Från och med 2018 års tävlingar har vi alltid LiveResult på våra chiptävlingar.

För att det skall fungera behöver det finnas tillgång till en uppkoppling där sekretariatet är placerat. Är mobiltäckningen god (4G) så är det tillräckligt för att det skall fungera.

Läs även om LiveTiming vid bassängtävling.

Intresserad av detta? Kontakta oss för mer information!