Överväxlingstider

Hur fungerar det med överväxlingstider vid lagkapp?

Vissa simhallar har startpallar med reaktionstoppar, de registrerar simmarnas reaktionstider vid start och lagkappsväxlingar. Avsikten är att registrera överväxlingar vid lagkapper.

Beroende på vilken utrustning som används fungerar det lite olika. Är anläggningen av market Colorado gäller 0.00 som godkänd växlingstid. Däremot om man använder Omegas system tillåts en överväxlingstid på -0.03. Detta beror på att systemen kalibreras på olika sätt.

Reaktionsplattorna används inte vid starten för att registrera ev. felaktig start. Här gäller endast starterns och tävlingsledarens egna ögon och deras bedömning.