Lagkapp med 6x50m

Vi skall köra en tävling med lagkapper som består av 6x50m, hur får vi ARES att förstå det?

För att få ARES att klara av det behöver du ändra i filen LSTLONG.TXT som finns i tävlingens mapp, normalt C:\aresdb\.

Innehållet i filen är:

”idLength”;”Longueur”;”Mlongueur”;”Relais”
0; ”50 m”; 50 ;1
1; ”100 m”; 100 ;1
2; ”200 m”; 200 ;1
3; ”400 m”; 400 ;1
4; ”800 m”; 800 ;1
5; ”1500 m”; 1500 ;1
6; ”4×100 m”; 400 ;4
7; ”4×200 m”; 800 ;4
8; ”4×50 m” ; 200 ;4
9; ”25 m” ; 25 ;1

Varje distans avgränsas med semikolon. Först finns id-numret som är ett rent löpnummer så skall du lägga till en är det bara att lägga till en ny rad och börja med nästa nummer. Värde nr 2 är distansens namn, nr 3 är distansen i meter och sist har du antalet växlingar.

10; ”6×50 m” ; 300 ;6