Seedning utan anmälningstid

Hur hanteras simmare utan anmälningstid?

Simmare som inte har någon anmälningstid, seedas alltid in sist. Slumpen avgör vilken bana de hamnar på. Om man sedan gör en omseedning finns alltså en stor risk att simmarna hamnar på andra banor än efter förra seedningen (även om förutsättningarna i övrigt är lika).