När kommer Grodan version 2.0?

Vi får ofta frågor om vi vet när det kommer en ny ”modern” version av Grodan.Grodan 1

IC Media & Sport som ligger bakom resultatprogrammet Grodan har under en längre tid arbetat på nästa stora version 2.0.

Vi har fått förmånen att vara med som betatestare vilket innebär att vi under ett års tid nu har testkört nya versionen och kunnat lämna värdefull återkoppling till programmerarna.

Den nya Grodan innebär ganska stora förändringar i hur en tävling hanteras. Bland annat blir det möjligt att ha flera operatörer samtidigt. Det kan t.ex. vara en operatör som sitter i tävlingsbyrån och hanterar efteranmälningar och strykningar direkt i databasen. Det kommer underlätta väldigt mycket vid större tävlingar.

Troligen kommer en skarp version att släppas under senare delen av 2018.

Open Water – Vad är det?

Vad är Öppet Vatten-simning (eller Open Water simning)?

Open Water

Öppet Vatten-simning, internationellt känt som ”open water swimming”, är en simsport som liknar tävlingssimning. Skillnaden är att Öppet Vatten-simning utövas utomhus i hav, insjöar, floder och havsvikar, istället för simbassänger. Internationella mästerskap hålls på 5, 10 och 25 km. Det är också en delgren i triathlon med distanser upp till 3.860 meter i en IronMan.

Tävlingarna äger rum i öppet vatten och är nästan alltid med frisim (valfritt simsätt, där eliten använder crawl). Förhållandena blir annorlunda mot bassäng. Till exempel finns ingen linje på botten att följa (och vanligtvis syns inte botten), normalt sett simmar man därmed inte den absolut kortaste vägen utan det kan bli lite krokigt. Det kan också vara vågor och strömt, särskilt om simningen är i havet. En annan skillnad är att alla ofta startar samtidigt, vilket gör att det kan bli trångt i starten.

Den mest kända öppet vatten tävlingen i Sverige är Vansbrosimningen.

Våtdräkt

I Öppet Vatten-simning kan våtdräkt tillåtas beroende på loppets regler, sträcka och vattentemperatur. Det är oftast av säkerhetsskäl som våtdräkt används, då det är riskabelt att tappa för mycket värme. En våtdräkt ger också en betydande fördel eftersom simmaren flyter bra med den.

I simförbundets anvisningar finns temperaturgränser för när våtdräkt får och inte får användas.

Med våtdräkt

DistansTemp. min.Längsta vistelse i vatten
1000 m13˚C35 min
2000 m14˚C1 t 10 min
3000 m15˚C1 t 40 min
4000 m16˚C2 t 15 min

Utan våtdräkt

DistansTemp. min.Längsta vistelse i vatten
1000 m16˚C35 min
2000 m17˚C1 t 10 min
3000 m18˚C1 t 40 min
4000 m19˚C2 t 15 min

Under 16˚C är våtdräkt obligatorisk, mellan 16˚C och 18˚C rekommenderas våtdräkt, mellan 18˚C och 23˚C är våtdräkt tillåten. Över 23˚C är våtdräkt inte tillåten av hälsoskäl.

Läs mer i Simförbundets anvisningar för öppet vatten siming (2017-05-18).
Läs mer i Simförbundets regler för öppet vatten (2017-08-04).

Tidtagning på löplopp?

Kan ni sköta tidtagningen på vårt löplopp?

Visst kan vi det. Vi har, förutom bassängtidtagning, även en anläggning som kan mäta på löpare, open water simmare, cyklister mm.

Utrustningen är inte lämplig för vanliga banlöplopp som t.ex. 100 m. Däremot på alla typer av långlopp som t.ex. stadslopp. Vi kan i dagsläget hantera upp till 1000 deltagare.

Läs mer om detta här!

Direktresultat på Chiptävling

Erbjuder ni direktresultat på chiptävling?

Exempel på LiveResults

LiveResultat (eller direktresultat) på chiptävlingar betyder att resultaten löpande publiceras på en websida så att man snabbt och tydligt får resultaten. Chiptävlingar kan vara både löptävling, simning i öppet vatten (Open Water) eller cykellopp.

Från och med 2018 års tävlingar har vi alltid LiveResult på våra chiptävlingar.

För att det skall fungera behöver det finnas tillgång till en uppkoppling där sekretariatet är placerat. Är mobiltäckningen god (4G) så är det tillräckligt för att det skall fungera.

Läs även om LiveTiming vid bassängtävling.

Intresserad av detta? Kontakta oss för mer information!

LiveTiming på simtävling

Fler och fler undrar över LiveTiming, vad är det och hur fungerar det?

Med hjälp av LiveTiming kan alla som inte finns på plats vid bassängen följa tävlingen hemma vid datorn. Förutom tidtagningen för aktuellt heat, visas även Start- och Resultatlistor. Allt visas med ett par sekunders fördröjning.

Läs även om LiveTiming på andra tävlingar.

Det enda som krävs för att vi ska kunna erbjuda LiveTiming är att det finns en internetförbindelse av något slag. Det fungerar bäst med en bredbandsanslutning, men det går även att använda en mobil-uppkoppling.
Oavsett anslutningstyp måste linjen vara tillgänglig under hela tävlingen.

Om en mobil-uppkoppling skall användas gäller det att mottagningen är fullgod så vi inte får en massa avbrott under tävlingen. Vi har använt mobilen vid flera tävlingar och det fungerar i praktiken helt utan problem.

Förutom ovanstående begränsningar gällande anslutningarna så sköter vi allt som krävs. Vi tycker att om möjligheten finns så ska LiveTiming alltid användas som en service till de som inte har möjlighet att närvara.

Numera finns en funktion som är beroende av LiveTiming. Tränarna kan logga in på en webbsida och göra sina strykningar. Denna information kan därefter synkroniseras med tävlingsdatabasen. Detta gör att tiden från sista strykning, tills att heatlistor är färdiga kan kortas rejält.

För LiveTimingen tillkommer för närvarande en mindre kostnad som debiteras klubben av IC Control.
Läs mer om LiveTiming på IC controls hemsida: www.livetiming.se eller www.simgrodan.com.

Livetiming bokas här!

Lagkapp med 6x50m

Vi skall köra en tävling med lagkapper som består av 6x50m, hur får vi ARES att förstå det?

För att få ARES att klara av det behöver du ändra i filen LSTLONG.TXT som finns i tävlingens mapp, normalt C:\aresdb\.

Innehållet i filen är:

”idLength”;”Longueur”;”Mlongueur”;”Relais”
0; ”50 m”; 50 ;1
1; ”100 m”; 100 ;1
2; ”200 m”; 200 ;1
3; ”400 m”; 400 ;1
4; ”800 m”; 800 ;1
5; ”1500 m”; 1500 ;1
6; ”4×100 m”; 400 ;4
7; ”4×200 m”; 800 ;4
8; ”4×50 m” ; 200 ;4
9; ”25 m” ; 25 ;1

Varje distans avgränsas med semikolon. Först finns id-numret som är ett rent löpnummer så skall du lägga till en är det bara att lägga till en ny rad och börja med nästa nummer. Värde nr 2 är distansens namn, nr 3 är distansen i meter och sist har du antalet växlingar.

10; ”6×50 m” ; 300 ;6

Installation av ARES på ny dator

Behöver jag tänka på nåt speciellt när jag skall installera ARES-programmet?

Om du skall installera ARES-programmet på en ny dator kan du få ett felmeddelande om att installationsprogrammet inte kan köras. Lösningen är enkel och finns på installationsskivan. I katalogen CommonLibraries finns filen Setup, kör den så installeras några filer som behövs för att ARES-programmet ska kunna installeras på vanligt sätt.

Behåll resultaten på SCB efter start

Hur gör vi för att behålla resultaten på Scoreboarden en stund efter starten?

Tyvärr ser man ganska ofta på tävlingar att så fort starten går, eller ibland till och med före, så nollställs resultattavlan. Det ger en dålig service till publiken, speciellt vid hängande start, eftersom de kanske inte hinner läsa allt.

Det kan du enkelt fixa automatiskt i ARES. Under Configuration, Scoreboard kan du välja hur länge du vill frysa scoreboarden. Vi brukar använda 7 sekunder vilket ger lagom tid för publiken men ändå ger tid i början av nästa race.

Överväxlingstider

Hur fungerar det med överväxlingstider vid lagkapp?

Vissa simhallar har startpallar med reaktionstoppar, de registrerar simmarnas reaktionstider vid start och lagkappsväxlingar. Avsikten är att registrera överväxlingar vid lagkapper.

Beroende på vilken utrustning som används fungerar det lite olika. Är anläggningen av market Colorado gäller 0.00 som godkänd växlingstid. Däremot om man använder Omegas system tillåts en överväxlingstid på -0.03. Detta beror på att systemen kalibreras på olika sätt.

Reaktionsplattorna används inte vid starten för att registrera ev. felaktig start. Här gäller endast starterns och tävlingsledarens egna ögon och deras bedömning.

Bannummer i hörlurarna?

Jag har sett att ni har hörlurar på er när ni kör Ares, stämmer det att ni hör bannumren när simmarna går i mål?

Visst stämmer det, och det är väldigt praktiskt.

Som ARES-operatör är det viktigt att hålla koll på att simmarnas tider kommer in i rätt ordning. Speciellt gäller det när man har kontaktplattor och mindre simmare som kanske inte alltid lyckas trycka till plattan så den ger utslag.

Vi brukar då ha hörlurar kopplade till ARES-datorn så vi hör varje banas nummer vid tidregistreringen. Det ger oss full möjlighet att titta på målområdet utan att behöva slå ner blicken till datorn.

Ni kanske har haft problem att få ljudet att fungera? Läser man i hjälpen skall man redigera en ini-fil, men det stämmer bara på windowsversioner före XP. För att få det att fungera även i XP och senare måste registret i Windows ändras. Det görs väldigt enkelt genom att köra filen ”aressound.reg” som finns på ARES installationsskiva.

Tyvärr måste den redigeras först… så därför kan du ladda ner den här: Aressounds

Därefter ser du till att bocka i rutan ”Beep on toutch” i Lane options under Configuration. Sen är det bara att börja lyssna…